Samorządowy Zespół Oświaty
AktualnościPracownicyKontakt
 
L.p. Stanowisko Imię i nazwisko Zakres obsługi Lokal
1 Dyrektor SZO Zbigniew Biliński sprawy bieżące SZO i SOK, skargi i wnioski 202
2 Główny Księgowy Jadwiga Matysiak sprawy finansowe budżetu SZO i SOK 209
3 Specjalista d/s Płac Halina Maciantowicz płace i rozliczenia płacowe 209
4 Specjalista d/s Rozliczeń Płacowych Halina Babik rozliczanie ZUS 209
5 Specjalista d/s Księgowości Budżetowej i Spraw Kancelaryjnych Małgorzata Chilińska obsługa kancelaryjna SZO i SOK oraz ewidencja księgowa wydatków 208
6 Starszy Specjalista d/s Technicznych Jacek Zalewski administracyjno-gospodarcze aspekty funkcjonowania SZO i SOK 208

<Panel Administracyjny>

©®2005 Michal Jackowiak, Urząd Gminy Miękinia